Условия нa ползване

От 25-ти май 2018 г. влиза в сила Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на личните данни и свободното движение на такива данни. Настоящата информация има за цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от empressjewellery.com и правата, които имате във връзка с тази обработка:

Кой обработва вашите лични данни

администратор на лични данни е: "ЕМПРЕСС" ООД, с ЕИК: 102674792, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 112, вх. В, ет. 4, ап. 7, представлявано от управителя Мирослав Радославов Лазаров

Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД: 143729

обработващ лични данни е: "СК ЕСТЕМО" ЕООД, с ЕИК: 203769408, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. "Петко Каравелов" No 7, представлявано от управителя Станимира Христова Скарлева-Димова

Комепетентен орган за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, тел. 02 915 3 518

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Администраторът събира и обработва Вашите лични на първо място въз основа на съгласие чрез създаване на профил в empressjewellery.com, за целите на предприемане на стъпки за сключване на договор

Личните данни се събират на договорно основание, във връзка с договор за търговска продажба - при поръчка и извършване на плащане на поръчаните продукти, чрез извършване на връщане на несъответстващи продукти и др.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Личните данни, които събираме и обработваме са: име и фамилия, адрес (адрес за доставка), e-mail адрес, телефонен номер, кодове за идентификация на клиент/онлайн идентификатор, данни за фактуриране (при финализиране на поръчка), банкова информация (при връщане на стока/плащане при доставка).

Тези данни са събирани или са били събрани във връзка с минали или текущи търговски отношения. Ние полагаме всички усилия да запазим тези данни в пълна безопасност и да ги използваме за позволените ни от закона и Вас цели.

За какви цели се обработват личните данни

Обработваме вашите лични данни единствено за обслужване на създадения профил от физическото лице – за извършване на търговска продажба, чрез подаване на поръчки в онлайн профила, създаден от Вас и за издаване на счетоводни документи и товарителница при изпращане на артикулите.

Събирането на тези данни е необходимо за техническото функциониране на сайта.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Личните данни се обработват и съхраняват за период от 5 години от поръчката, който срок е необходим, за да обезпечи целите на счетоводното обслужване. След изтичане на 5-годишния срок личните данни на хартиен носител ще бъдат унищожени, а на електронен носител ще бъдат изтрити автоматично.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Съгласно Регламента и при наличие на някоя от изброените в него предпоставки може да упражните следните права във връзка със събирането, обработването и съхранението на Вашите лични данни, а именно:

имате право да сте правото да сте информиран за личните, които ние обработваме; да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, имате право да поискате от администратора да ограничи обработването на личните ми данни; имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне; имате право да възразите пред администратора срещу обработването на личните Ви данни по всяко време, като посочите основанията за това; имате право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата Ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg)

Правата си може да упражните като подадете писмено заявление до администратора на лични данни на следния адрес: e-mail: info@empressjewellery.com или в някой от магазините ни: гр. Бургас, ул. Александровска № 34; гр. София, ул. Цар Иван Шишман № 29.

Получатели на лични данни

Във връзка и по повод изпълнение на договорните ни отношения и с цел спазването на законови задължения сме длъжни да предоставим личните Ви данни на следните трети страни: Национална агенция за приходите, КЗП, съдебни органи, контролни органи, счетоводна къща (обработващ лични данни), куриер.